До начала комендантского часа:
Закон №109-оз от 10.07.2009